This project is read-only.
Projekt używa https://sharpshell.codeplex.com/
Aby potestować lub zacząć używać, polecam użycie server managera dostępnego pod linkiem https://sharpshell.codeplex.com/downloads/get/957384 (jest w paczce jak co).
Po wrzuceniu serwera com działa to następująco:
1) z zaznaczonych folderów bierze pliki i przenosi powyżej w drzewie katalogów(o ile może to zrobić).
2) jeśli folder, w którym były pliki okaże się pusty, usuwa go.

Zastosowanie: głównie jak nam śmieci zostały po wypakowaniu archiwum z plikami wrzuconymi do folderu zamiast bezpośrednio (np dupa.zip tworzy niepotrzebnie folder dupa).
Napisałam, bo potrzebowałam. Jeżeli też potrzebujecie - używajcie i modyfikujcie do woli.

Last edited Jan 13, 2015 at 12:42 AM by piatkosia, version 3